Program

Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej

Piątek, 28 lutego 2020

8:30
ZEBRANIE RADY PGSz
9:45 - 10:30
Sesja robocza BADANIA PROWADZONE PRZEZ PGSz
Prowadzący: Prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Prof. Krzysztof Jamroziak

Szpiczak plazmocytowy pierwotnie oporny na leki immunomodulujące oraz inhibitory proteasomów
– retrospektywna i wieloośrodkowa analiza 94 pacjentów
Dr hab. Artur Jurczyszyn
Wczesna śmiertelność w szpiczaku plazmocytowym
Dr hab. Artur Jurczyszyn
Ocena praktyki postępowania klinicznego u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym w warunkach polskich – POMOST
Prof. Krzysztof Giannopoulos
Badanie Predator
Prof. Krzysztof Jamroziak
Badanie OBI-1
Prof. Tomasz Wróbel
Badanie Cobra
Dr hab. Dominik Dytfeld


10:30 - 11:15
Sesja NOWE NARZĘDZIA OCENY AKTYWNOŚCI SZPICZAKA. KTÓRA METODA MRD ZWYCIĘŻY?
Prowadzący: Dr hab. Artur Jurczyszyn, Prof. Tomasz Wróbel
10:30 - 10:45
Ocena MRD przy użyciu cytometrii przepływowej
Prof. Krzysztof Jamroziak
10:45 - 11:00
Ocena MRD przy użyciu NGS
Prof. Krzysztof Giannopoulos
11:00 - 11:15
Ocena MRD przy użyciu PET-CT/MRI
Prof. Rafał Czepczyński
11:15 - 12:15
Sesja panelowa IMMUNOTERAPIA W SZPICZAKU
Prowadzący: Prof. Krzysztof Giannopoulos, Dr hab. Dominik Dytfeld
11:15 - 11:30
Podstawy immunoterapii w szpiczaku
Prof. Iwona Hus
11:30 - 12:00
CAR-T w szpiczaku plazmocytowym
Dr hab. Dominik Dytfeld
12:00 - 12:15
Dyskusja panelowa
12:00 - 13:00
Lunch


Piątek, 28 lutego 2020

13:00 - 13:10
Otwarcie konferencji
Prof. Iwona Hus
13:10 - 14:25
Celgene Sesja PACJENCI Z NOWOZDIAGNOZOWANYM SZPICZAKIEM PLAZMOCYTOWYM
Sesja 1 / Sesja Sponsorowana
Prowadzący: Prof. Krzysztof Jamroziak, Prof. Tomasz Wróbel
13:10 - 13:30
Pacjenci młodsi - indukcja i przeszczepienie
Prof. Sebastian Giebel
13:30 - 13:50
Pacjenci młodsi - konsolidacja i podtrzymywanie
Prof. Maria Bieniaszewska
13:50 - 14:10
Pacjenci starsi - optymalny wybór terapii
Prof. Roman Hajek (Czechy)
14:10 - 14:25
Dyskusja
14:25 - 14:40
Przerwa kawowa
14:40 - 15:55
Celgene Sesja PACJENCI ZE SZPICZAKIEM OPORNYM / NAWROTOWYM
Sesja 2 / Sesja sponsorowana
Prowadzący: Prof. Iwona Hus, Prof. Artur Jurczyszyn
14:40 - 15:00
IMiD po IMiD w terapii sekwencyjnej szpiczaka
Jestem na TAK - Prof. Krzysztof Giannopoulos
Jestem na NIE - Dr hab. Dominik Dytfeld
15:00 - 15:20
IMNOVID - skąd ten optymizm?
Prof. Philippe Moreau (Francja)
15:20 - 15:40
Prewencja i zaopatrywanie zdarzeń niepożądanych w terapii IMiD-ami
Dr Grzegorz Charliński
15:40 - 15:55
Dyskusja
15:55 - 16:10
Przerwa kawowa
16:10 - 18:00
Sesja SZPICZAK NAWROTOWY / OPORNY
Sesja 3
Prowadzący: Prof. Lidia Gil, Prof. Tomasz Wróbel
Janssen
16:10 - 16:30
WYKŁAD SPONSOROWANY
Daratumumab - nowy rozdział w leczeniu szpiczaka plazmocytowego
Prof. Tomasz Wróbel
Amgen
16:30 - 17:00
WYKŁAD SPONSOROWANY
Skuteczny, nieodwracalny inhibitor proteasomu drugiej generacji – karfilzomib w polskich warunkach refundacyjnych
Prof. Krzysztof Giannopoulos
Takeda
17:00 - 17:30
WYKŁAD SPONSOROWANY
Diagnostyka i leczenie pacjentów z wysokim ryzykiem cytogenetycznym w szpiczaku plazmocytowym
Dr hab. Dominik Dytfeld
17:30 - 17:50
Leczenie białaczki plazmatycznokomórkowej w dobie nowych terapii
Prof. Iwona Hus
17:50 - 18:00
Dyskusja
19:00
Kolacja

Sobota, 29 lutego 2020

9:00 - 10:00
Sesja panelowa PMC: OCENA AKTYWNOŚCI SZPICZAKA
Sesja 4
Prowadzący: Prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Prof. Wiesław W. Jędrzejczak
9:00 - 9:15
Szpiczak nieaktywny - czy leczyć przed objawami SLiMCRAB?
Prof. Krzysztof Giannopoulos
9:15 - 9:30
Jak oceniać skuteczność terapii przeciwszpiczakowej? Jaki jest optymalny cel terapii: VGPR, CR, sCR, a może MRD?
Dr hab. Dominik Dytfeld
9:30 - 9:45
Kiedy leczyć progresję / wznowę szpiczaka? Wznowa biochemiczna, wznowa kliniczna, wznowa MRD
Mgr Agnieszka Krzywdzińska / Prof. Krzysztof Jamroziak
9:45 - 10:00
Dyskusja panelowa
10:00 - 10:15
Przerwa kawowa
10:15 - 12:00
Sesja PMC: LECZENIE NAWROTOWEGO SZPICZAKA - PRZYPADKI
Sesja 5
Prowadzący: Prof. Bogusław Machaliński, Prof. Jarosław Czyż
10:15 - 10:45
Leczenie wznowy szpiczaka opornego na lenalidomid
Prof. Michel Delforge (Belgia)
10:45 - 11:05
Leczenie chemioterapią dwulekową vs trójlekową
Dr Adam Nowicki
11:05 - 11:20
Wznowa po autotransplantacji: druga transplantacja autologiczna czy leczenie biologiczne do progresji?
Prof. Grzegorz Basak
11:20 - 11:35
Wznowa u chorego wysokiego ryzyka
Dr hab. Norbert Grząśko
11:35 - 11:50
Pierwotna oporność na leczenie indukcyjne
Dr hab. Justyna Rybka
11:50 - 12:00
Dyskusja
12:00 - 12:15
Przerwa kawowa
12:15 - 13:15
Celgene Sesja CZEGO OD HEMATOLOGA OCZEKUJĄ INNI SPECJALIŚCI?
Sesja 6 / Sesja sponsorowana
Prowadzący: Prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Prof. Lidia Gil
12:15 - 12:30
Czego od hematologa oczekuje kardiolog?
Prof. Tomasz Pasierski
12:30 - 12:45
Czego od hematologa oczekuje ortopeda?
Dr Mikołaj Dąbrowski
12:45 - 13:00
Czego od hematologa oczekuje nefrolog?
Dr hab. Mariusz Kusztal
13:00 - 13:15
Dyskusja
13:15 - 13:30
Podsumowanie konferencji
The best of Current & Future Perspectives of MM Treatment 2020
Prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Dr hab. Dominik Dytfeld
13:30
Lunch

Kontakt

Organizator:
ELEVEN AGENCY

Eleven Agency Anna Wacławek
ul. I. Gandhi 35/255
02-776 Warszawa
www.11a.com.pl

Beata Osuch
e-mail: beata.osuch@11a.com.pl
tel.: 577 511 311

Eleven Certyfikat Infarma